תל דלהמייה

כבר הייתי לאחר שירות העבודה מזה שנה. לפתע, קיבלתי הצעה, או נכון יותר פקודה או הוראה. עומדים לסלול, או נכון יותר להקים, גשר על גבי הירדן, או תעלת הירדן, במקום סכר הירדן, ששם קייימת תמיד מצב של פגיעות, תקלות או התנגשויות, מחמת העיקול הקשה, בתחבורה מבית שאן לטבריה.

והמצב הוא כדלקמן: הפגזות על שני משקי אשדות יעקב בלי הרף, וישנם נפגעים לא מעטים, ופגיעות ברכוש, ומקום העבודה סמוך ממש.

ההוראה-הצעה התקבלה מפי דר' משה דותן, שהוא שלא תמיד אפשר לסמוך על הבטחותיו, ולא תמיד כדאי לעמוד אתו בקשר, כי לא תמיד העניינים יסתדרו כפי שהוא סובר, או מבטיח, או מדמה כי הבטיח.

ולכל ההבטחות כי הוזמנו פועלים מטבריה, וכי מע"צ תדאג לכל, ולי עצמי אין מה לדאוג, ויאן מהלהרהר, הכל מוכן, הכול. בינתיים, מוקם צריף של עגלה נגררת, ועוד נגררת שניה, וביינתיים מודדים לערוך רשת חפירה, והכל שפיר ולעילא דעילא…

באחד הימים באה משאית עם פועלים מטבריה, ועמהם מנהל עבודה, ומתחילה המלאכה. עוד מתחילים, והנה הפגזה, והכול נוטשים את המקום. היכן להסתתר? כעבור זמן מסויים חזרו הכול לעבודה, אך התלהבות האנשים ירדה פלאים.

העבודה אומנם נמשכה, אך ההספק היה לא מן המזהירים, למרות יום ראשון לעבודה, ושרוב האנשים היו מחוסרי עבודה מזה שבועות מספר.

הטכניקה של הוצאת העפר היתה פשוטה ולא, אך טוב לפחות כי כעבור ימים מספר הגיע מחפר והעביר את הערימות שנקבצו, הועברו למרחק רב יותר.

והנה, חרסים ישראליים , ממש מימי דוד ושלמה, והנה שבר של קנקן ליין, והנה שרידי קירות אבנים, והאחד משתלב עם חברו, וביחד נוצר ריבוע של חדר, וחדר אל חדר נקשר ונוצר מרחב של ארבעה חדרים. והבית מתקשר אל קיר עבה יותר, ומקביל לו עוד קיר- והרי זה רחוב של ממש. והרינו בלב לבו של הישוב הישראלי, והנה שברי קנקן ליין, או לשמנים. ועל מקצת כתפו (של הקנקן) אות עברית קדומה. והנה באחד החדרים הסמוים לחצר – פלכי טוויה לרוב, עשויים טין וחרס ואבן גיר ואבן גבס. אכן ישבו נשים כאן וטוו חוטים. בסמוך לכאן משקלות נול עשויות אבן גבס מקומית, ואכןXXXXXXXXX.

בחצר אחרת, כלי טחינה מאבן בזלת, מהם כקערות, ומהם לוחות משוטחים עם כלי שחיקה כככרו קמורים.

אכן, רגלינו ניצבות בלב לבו של יישוב ישראלי בעבר הירדן המזרחי, והאם אין לזהותו עם אחד הישובים המוזכרים במקרא? אולי לוד בר, מקום מושבו של עמיאל, מלו דבר, ששלח מזונות לדוד שברח מאבשלום בנו, וקבע מקום מושבו אצל ברזילי הגלעדי?

13 באוגוסט

מאחר שהולך ונחשף מקצת בית הכנסת, ולדברי פנחס (הבוקר בבואי מצאתי גם את אדם דרוכן שם שבא ישר מביתו בכפר יהושע). וכן בהמשך בהודעה בשידורי ישראל בשעה 9 או עשר, הרי נמצאו מקצת בעלי החיים, ומקצת כתובת בארמית. ומדי פעם בפעם נמסרת הודעה או ידיעה על המתרחש בשדה המשא ומתן בין מצרים ובין ישראל, וכי כל פעם או נכון יותר כמעט באופן תדיר, הם שם מודיעים כי לא יסכימו לשום דבר ולשום משא ומתן, רק לאחר שישראל תפנה את כל השטחים. מתקבל רושם, כי "מסדרים" אותנו, כי א' המצאים אם הרוסים התקרבו עם טילים באותו יום שבת של ההכרזה.

  • רצפת הפסיפס בבית לאונטיס

    מתגליותיו המרגשות של נחמיה צורי שהעלה את חדרי מבנה זה בחפירות בשנת 1964 . הפסיפס המרהיב הזה נמצא במוזיאון ישראל-ירושלים.
  • אתר חורבת מנחה

    התגלה ע"י נחמיה צורי ב-1954 שערך בו את חפירת הבדיקה הראשונה.