בית לאונטיס – בית שאן

מתוך האנצ' לחפירות ארכיאולוגיות, כרך 1,עמודים-220-221

המבנה המכונה "בית ליאונטיס"-יש לראות בו בית כנסת ובה מערכת חדרים המקיפה חצר, ובדרומה ,מצוי חדר התפילה הקטן המעוטר ברצפת פסיפס.
כמה חדרים, ובהם חדר מאורך, המעוטר ברצפת פסיפס שנחלקה לשלושה חלקים,שנחפרו בשנת 1964 בידי נחמיה צורי. בחלקו העליון מעוטר הפסיפס בנושאים הלקוחים מן האודיסאה להומרוס, ובו נראה אודיסאוס כפות לתורן ספינתו, מנסה להתגונן מפני פיתוי הסירנות, המפליאות לנגן בחליליהן. בחלקו המרכזי של הפסיפס, המעוטר בציפורים, מצויה כתובת הקדשה ביוונית של ליאונטיס ואחיו יהונתן, שתרמו את הפסיפס ומבקשים להיזכר לטוב.
בגוף הכתובת נראים שרידיה של מנורה בת חמישה קנים, שהושחתה.
בחלקו התחתון מצוי תיאור של נופי הנילוס ונראית בו האנשה של הנילוס בדמותו של אל מזוקן, בניין המסמל עיר ולידו כתובת "ואלכסנדריה" ביוונית, וכן נילומטר.
הפסיפס המרהיב הזה נמצא במוזיאון ישראל-ירושלים בכניסה למוזיאון.

  • רצפת הפסיפס בבית לאונטיס

    מתגליותיו המרגשות של נחמיה צורי שהעלה את חדרי מבנה זה בחפירות בשנת 1964 . הפסיפס המרהיב הזה נמצא במוזיאון ישראל-ירושלים.
  • אתר חורבת מנחה

    התגלה ע"י נחמיה צורי ב-1954 שערך בו את חפירת הבדיקה הראשונה.