ממצאים ופרסומים

ממצאים ופרסומים שנה
אם-ג'וני: ישוב בן האלף השלישי לפסה"נ תש"ד
בתי נכות גליליים תש"ה
על קישון וקישיון תש"ז
אל-כרם (כרם אל ענב) על יד עין חרוד תש"ח
סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן תשט"ו
נחל יזרעאל: אפיקי הגלבוע: יזרעאל-חרוד – בית שאן תשי"א
New light on Endor 1952
כתובת עברית מן הערבה תשי"ג
נר ועליו כתובת שומרונית תשי"ד
סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן תשי"ד
A cylinder seal impression from Mount Gilboa 1955
An ancient site in Swamp Soil in the Emek – Valley of Jezreel 1957
Neolithic and Chalcolithic sites in the Valley of Beth Shean (article) 1958
על שבע צלמיות בעמק יזרעאל ובית שאן תשי"ט
A spindle whorl with Hebrew Inscription 1959
On two rare coins from Scythopolis (Beth Shean) 1960
גן השלושה – אתר מן התקופה המיסוליתית:סקר תשכ"א
אכזיב – כזיב תשכ"א
אוסטרקון עברי מבית שאן תשכ"א – 1961
סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן תשכ"ב
מכסה ארון מתים מבית שאן תשכ"ו
כלי זואומורפי תשכ"ו
קברים מסוף התקופה הישראלית בבית שאן תשכ"ו
אבל-מחולה תשכ"ז
The house of Kyrios Leontis at Beth Shean 1966
On two Pithoi from the Beth Shean region and the Jordan Valley 1967
On two Pithoi from the Beth Shean region and the Jordan Valley 1967
Neve Ur, un nouvel aspect du Ghassoulien 1967
בית הכנסת העתיק בבית שאן תשכ"ז
כלי ברונזה מן התקופה הביזאנטית מבית שאן תש"ל
ארבע כתובות יווניות בעמק בית שאן תשל"א
אור חדש על עין גנים תשל"א
An inscription of the Legio VI Ferrata from the Northern Jordan Valley 1971
תל יוסף בימי קדם תשל"ב
New light on En-Gannim 1972
בית ליאונטיס בבית שאן תשל"ג
A Greek inscription from Tell Basul 1974
קברים מתקופת הברונזה התיכונה ומתקופת הברזל 1 בקירב 1 תשל"ה
בית שאן בתקופה הכאלקוליתית תשל"ז
Roman stamped amphora handles from Beth Shean 1977
A contribution to the problem of the Persian period at Beth Shean 1977
נחלת יששכר 1977
בית שאן ובנותיה תש"מ
  • רצפת הפסיפס בבית לאונטיס

    מתגליותיו המרגשות של נחמיה צורי שהעלה את חדרי מבנה זה בחפירות בשנת 1964 . הפסיפס המרהיב הזה נמצא במוזיאון ישראל-ירושלים.
  • אתר חורבת מנחה

    התגלה ע"י נחמיה צורי ב-1954 שערך בו את חפירת הבדיקה הראשונה.